zugimihau

235 tekstów – auto­rem jest zu­gimi­hau.

wróć

Chce wspiąć się na skrzydła
By pióro ra­dość dawało

Chce stać na opuszkach palców
By z uczuć słowa pleść

A ze słów zda­nia rodzić
Tak moc­ne i prawdziwe
Jak praw­dzi­we było ser­ce me
Gdy kil­ka lat wstecz
U Twe­go do­mu pro­gu stało

Pukało,szlochało..
Kiedyś umarło
Kiedyś zmartwychwstało

Pi­sać czy to rzucić.

20.01.16 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 20 stycznia 2016, 22:31

Co teraz

Tańczę z kroplami
Które deszcz
Łas­ka­wie zos­ta­wił
Na szybie

I chwy­tam w garść
Płomień z kominkach
W ten chłod­ny wieczór
A on nie parzy
Z daleka

Zos­ta­wiam na lustrze
Smu­gi oddechu
Na których
Wy­pisuję
Two­je imię

I mieszam
Raz w lewo
Raz w pra­wo
Herbatę
Choć wca­le
Nie słodzę

25.11.15

Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 listopada 2015, 20:59

Cisza.

dziś wieczór
poz­wo­liłaś mi zostać
magikiem

zmieniłem coś
co zos­tało niezmienne..

zacza­rowałem od­dech
w dotyk
i wędro­wałem nim po Two­jej szyi
raz po raz
za­nurzając dłonie w źrenicach

przyglądałem Ci się
swoimi dłońmi
z zam­knięty­mi oczami
a serce
za­pamięty­wało każdy
ka­wałeczek skóry

słuchałem Twoich słów
choć war­gi na­wet nie drgnęły
a kąci­ki ust
na­malo­wały nam uśmiechy
a wszystko
szep­tały Twe oczy

i uniosłem na se­kund dwie
po­nad nasze za­kocha­ne ciała
by po­pat­rzeć na
szczęśli­wych ludzi

Odtwórz

Ewie.

22.11.15 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 22 listopada 2015, 23:24

Ty.

Przy­sypiam nad kartką
Roz­dzierając się między jawą
A snem
Wy­budza­ny tyl­ko przez
Moc­niej­sze uderze­nia serca
Gdy oczy wy­silają się przed snem
By przy­wołać Twoją twarz

Wołam Cię całym sobą
Rankiem..
Gdy wiatr uderza o me policzki
Kiedy idę po bułki do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 listopada 2015, 00:20

nieznajomy

cza­sem czys­ta kartka
i pog­ry­ziony długopis
po­wie więcej
niż cały
za­pisa­ny zeszyt31.10.15

W tle "Da­wid Podsiadło-nieznajomy" 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 31 października 2015, 22:11

mały dar

Chciałbym potrafić..
Śpiewać tak pięknie..
By oczy Twe przy mnie
Rozświet­lały ciem­ność nocy

Ale nie umiem..

Chciałbym grać Ci na pianinie
Wieczorów [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 października 2015, 11:16

Prośba Boża

Nie pro­siłem Cię o nic
Bo nie chciałem już nikogo
Ani nic
Tyl­ko sam, jak palec

A Ty pod­niosłeś mi dłoń
I wet­knąłeś w drugą
Nie moją
Ani Twoją

Tyl­ko jej.

Poczułem ciepło
W ten chłod­ny wieczór
Tak ukochane
Jak mat­ka dotykająca
Pier­wszy raz
Swo­je dziecko

Trzy­maj mi ją mocno
I nie puszczaj na­wet gdy
Jes­tem gdzieś o set­ki mil
Bo czuję jak nig­dy nie

Że to Ty.


25.10.15

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 25 października 2015, 22:45

Mój.

Przy­sypiam nad kałamarzem
A pióro wy­pada mi z dłoni
Sen po całym dniu
Zagląda do skroni…

Ale piszę.
Bo mam dla kogo.

Lgnę do ust…
Jak płomień do świecy.

Opieram o Ciebie swój wzrok
W je­sien­ny chłod­ny wieczór
By na chwi­le ukoić
Tru­dy mi­nione­go dnia

Wdycham za­pach włosów
Od­garniając je z policzka
Gdy Ty przysypiasz
Na mym ramieniu

I uśmie­cham się po cichu..
Jak od da­wien daw­na nie
Wy­pytując cicho Boga
Cze­mu tak późno zesłał mi Cie…

23.10.15

Odtwórz  

wiersz
zebrał 18 fiszek • 23 października 2015, 22:25

bridget jones

Przyszłaś.
Od­garniając z włosów
Pro­mienie słońca
Wy­pełniając mo­je serce
Za­pachem let­niego siana

Usiadłaś obok serca
Chwy­tając je za dłoń
Wy­ciągnęłaś gitarę
Jak przy dob­rym koledze
Zaczęłaś grać

A ja wpat­rzo­ny jak kość w srokę
Czy sro­ka w kość, Bóg je­den wie
Zacząłem słuchać Two­jego głosu
I uśmie­chałem się sam do siebie
Kołysząc się w rytm słów

Do­tykaj dalej
I graj, graj, graj…
Prze­cież widzisz, że po cichu
Z da­la od wszys­tkich ale blisko
Uśmie­cham się.

Odtwórz

21.10.15 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 21 października 2015, 23:17

Emi.

Da­wano mnie tu nie było
Może wszędzie mnie dawno
Nie było

Bez oddechu
Bez uśmiechu
Bez dni i nocy
Bez po­ranków i zim­nej rosy
Zmie­rzchów pachnących sto­giem siana

A wczo­raj zat­liłem się
By dziś zacząć płonąć
Bo po­wiał ciepły wiatr
Z Twoich słów

Zapatrując [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 19 października 2015, 15:49

zugimihau

"czasem trzeba żyć jakiś czas tak jak nikt by nie chciał, by potem zacząć żyć tak jak wszyscy by chcieli Kontakt: zugimihau@wp.pl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zugimihau

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

25 lutego 2017, 10:29Papużka sko­men­to­wał tek­st wróć

23 stycznia 2017, 22:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wspominam tych, co by­li, [...]

20 stycznia 2016, 22:31zugimihau do­dał no­wy tek­st wróć

26 listopada 2015, 09:11Cris sko­men­to­wał tek­st Co te­raz

25 listopada 2015, 20:59zugimihau do­dał no­wy tek­st Co te­raz

22 listopada 2015, 23:24zugimihau do­dał no­wy tek­st Cisza.  

21 listopada 2015, 00:20zugimihau do­dał no­wy tek­st Ty.  

31 października 2015, 22:11zugimihau do­dał no­wy tek­st nieznajomy

29 października 2015, 11:16zugimihau do­dał no­wy tek­st mały dar

25 października 2015, 22:45zugimihau do­dał no­wy tek­st Prośba Boża